văn hóa

Gia Lai: Về làng văn hóa Ktu

Gia Lai: Về làng văn hóa Ktu

Làng Ktu (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) hiện có 95 hộ với 445 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar. Như...