Mỗi tháng chị N. kiếm được hơn trăm triệu đồng, không còn thời gian cơm nước, chăm sóc con cái. Khi con hỏi sao mẹ...