Vaccine COVID-19

Y tá nhiễm nCoV sau khi tiêm vaccine

Y tá nhiễm nCoV sau khi tiêm vaccine

Matthew W., y tá 45 tuổi tại San Diego, được xác nhận dương tính nCoV trong thời gian ngắn sau khi tiêm vaccine Covid-19 Pfizer.