V-league 2019

Khi V-League không khán giả

Khi V-League không khán giả

Người hâm mộ Nam Định không cần đến pháo sáng vẫn thể hiện được tình yêu với đội nhà trong cuộc chiến trụ...