Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sẽ bỏ sổ hộ khẩu

Sẽ bỏ sổ hộ khẩu

Thay đổi quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu sang mã số định danh cá nhân phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ...