Rupa bị lừa vào nhà thổ năm 13 tuổi, phải uống thuốc 'vỗ béo' của bò để cơ thể phát triển và tiếp hàng chục...