Không chỉ bắt học sinh uống dầu gió, hai giáo viên mẫu giáo này còn buộc các em phải tự vả vào mặt mình...