Các bác sĩ ở Phú Thọ đã phát hiện và gắp thành công khối bã trong dạ dày người phụ nữ, nguyên nhân bất...