Sau khi hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các địa phương ở Gia Lai khẩn trương niêm yết danh sách chính...