Tôi năm nay 55 tuổi. Ở hàm dưới bên phải có 1 cục to bằng hạt ngô, chân răng ở đó thường xuyên chảy mủ.