Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trường trên...