Tuyến metro số 2 không phải trường hợp duy nhất trong tổng thể đại dự án metro phải thay đổi tổng mức đầu tư do...