tuyển dụng

TP.HCM tuyển dụng 437 công chức

TP.HCM tuyển dụng 437 công chức

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18-7-2019 đến 17 giờ ngày 16-8-2019, mỗi thí sinh chỉ được dự tuyển một vị trí.