Dư luận đặt nghi vấn về việc doanh nghiệp ở Lâm Đồng cho xây dựng Tử Cấm Thành kiểu Trung Quốc tại vùng đất...