Tuần trăng mật

Chồng sống với tôi chỉ vì con

Chồng sống với tôi chỉ vì con

Chúng tôi đi tuần trăng mật khi tôi mang bầu tháng thứ 5, anh rủ bạn cùng đi. Ngày về, tôi chưa kịp xuống máy bay, anh...