Mặc dù sự nguy hiểm của việc sưởi than sau khi sinh đã được nhiều chuyên gia, bác sĩ cảnh báo, nhưng ngày 19/11 vừa...