tử nạn

3 công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3

3 công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3

'Thi thể 3 nạn nhân đang được đưa ra bằng đường bộ. Những người còn lại chưa xác định được có gặp nạn hay...