Tu Mơ Rông

Kon Tum: Leo đồi tìm chữ

Kon Tum: Leo đồi tìm chữ

Ngày nào cũng vậy, hành trình leo đồi đi tìm con chữ của lũ trẻ làng Kon Pia bắt đầu từ tờ mờ sáng. Các em phải...