Ngày 30-3, Đoàn công tác Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông David Saperstein - Đại sứ lưu động về Tự do tôn giáo quốc tế...