Trường hợp quá hẹn giải quyết vi phạm giao thông, chủ phương tiện chưa đến nộp phạt sẽ bị cảnh báo và từ...