Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn khai đã bị bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn nhiều lần dụ dỗ và lấy Trưởng phòng PA83 Công an...