Với tuyên ngôn 'Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu', để cho con theo học trường mầm non quốc tế Maple Bear,...