Kế toán xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khẳng định việc đưa tiền là theo gợi ý của nữ...