Điểm chuẩn 2019 của Trường ĐH Kinh tế-luật bằng phương thức xét điểm thi năng lực từ 721 - 980 điểm.