Trường Đại học Đà Lạt

Danh sách trúng tuyển ĐH Đà Lạt

Danh sách trúng tuyển ĐH Đà Lạt

Trường ĐH Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 vào trường. Hầu hết các ngành có điểm chuẩn 15.