Việc ông Tạ Quang Vũ, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị 'tước' danh hiệu thi đua, bị UBND tỉnh...