Trùng Khánh

Lũ chồng lũ ở Trung Quốc

Lũ chồng lũ ở Trung Quốc

Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, tuần này đang hứng chịu cơn lũ đặc biệt...