Những hình ảnh mới nhất vừa được công bố cho thấy lực lượng Kỵ binh đầu tiên của Việt Nam dường như sẽ...