Lê Chí Thọ chuyên lấy ma túy số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc để bán cho các đầu mối tiêu thụ số lượng...