trực thăng

Hai trực thăng sẽ vào Rào Trăng 3

Hai trực thăng sẽ vào Rào Trăng 3

Sư đoàn 372 đã điều động 2 tổ phi công cùng 2 trực thăng ra Thừa Thiên - Huế để sẵn sàng chờ lệnh bay vào khu vực...