trồng tiêu sạch

Gia Lai: Sản xuất tiêu hữu cơ

Gia Lai: Sản xuất tiêu hữu cơ

2.500 trụ tiêu của anh Kiên được trồng từ năm 2010, đến nay vẫn phát triển bình thường, ít sâu bệnh và đặc biệt...
Đua nhau trồng tiêu sạch

Đua nhau trồng tiêu sạch

Ngoài việc hạn chế được sâu bệnh gây hại, trồng tiêu sạch còn giúp tiết kiệm được chi phí phân bón, thuốc trừ...