trồng lan

Làm giàu từ lan rừng

Làm giàu từ lan rừng

'Trồng chơi ăn thật' là câu nói cửa miệng của giới chơi lan rừng ở Di Linh (Lâm Đồng), đôi khi bán được...