trồng hoa tết

Phập phù hoa kiểng Tết

Phập phù hoa kiểng Tết

Không lường nổi chuyện thời tiết, sâu bệnh; chẳng tính toán được sức mua, đầu ra..., năm nào cũng vậy,...