Nộp 3,6 triệu đồng, 4 người được chui vào thùng xe tải để lên phà rời Phú Quốc. Sự việc bị phát hiện, những...