trốn trại

Triệu Quân Sự vượt ngục ra sao?

Triệu Quân Sự vượt ngục ra sao?

Lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ có nhánh quay ngược lại móc vào...