Thắng khai là chủ quán ốc trước cửa hàng FPT nên đã đột nhập vào trộm gần 15 iPhone X, XR,XS Max, Samsung, Xiaomi... trị...