Chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ gian đã đột nhập vào nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đục...