2 tuần sau khi leo cột điện trộm camera an ninh giám sát tình hình trật tự tại đường Ngô Xuân Thu, phường...