Dù bị “đánh” mạnh, không còn hoạt động công khai như trước, nhưng điều đáng lo ngại là độ “phủ...