Triển lãm ảnh

Trưng bày ‘Voi ở Tây Nguyên’

Trưng bày ‘Voi ở Tây Nguyên’

Chiều 25-11, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khai mạc trưng bày 'Voi ở Tây Nguyên' nhằm góp phần giúp công...