Do người lớn bất cẩn, bé 4 tuổi ở Thanh Hóa tới trêu chọc, sờ đầu nghé con và bất ngờ bị trâu mẹ lao tới húc...