Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP HCM, Hội LHPN TP HCM đã đến chia buồn sâu sắc và trao tiền hỗ trợ cho gia đình có 6...