Trong lúc đi chăn dê, một người dân ở Quảng Nam phát hiện một con trăn đã "nuốt chửng" con dê của mình, xong nằm...