Trận mưa

Lũ chưa qua lại lo bão đến

Lũ chưa qua lại lo bão đến

Những 'bãi chiến trường' do trận mưa lũ lịch sử gây ra chưa kịp thu dọn để ổn định cuộc sống thì người dân...