trạm thu phí bot

Một tỉnh có 9 trạm thu phí BOT

Một tỉnh có 9 trạm thu phí BOT

UBND tỉnh Bình Phước vừa giao cho một doanh nghiệp triển khai tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương theo hình thức BOT,...