Hoàn thành xây dựng, bàn giao giai đoạn 1 đã nhiều tháng qua nhưng 2 trại thực nghiệm khoa học - công nghệ tại Đắk...