trả nợ

Tan giấc mơ… keo!

Tan giấc mơ… keo!

Khổ nhất là những hộ vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, trông chờ vào những rừng keo để trả nợ, giờ...
Chủ nợ bị con nợ đánh chết

Chủ nợ bị con nợ đánh chết

Trong lúc hẹn nhau để trả nợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nình bất ngờ dùng gậy sắt vụt liên tiếp nhiều phát vào...