Ngày 16/3, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo Sở Xây dựng tỉnh...