Nếu thông tin này là chính xác, Toyota Raize 2021 mới sẽ là lời đáp trả chính thức của Toyota Việt Nam cho sự bùng nổ...