GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp vào top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á năm 2019 do Tạp chí Asian...